Zdroj obrázku: Lucie Palmová

Altány a besídky

14.08.2022 / Jakub Cízler / Zábava

Předmluva: Autorkou kresby je má ilustrátorka a taktéž má spolužačka Lucie Palmová. Převelice tedy děkuji za její čas a chci dát najevo obdiv k jejímu nadání.

Řekne-li se besídka, společnost si představí kulturní dětskou akci, zejména ve školce nebo na nižších stupních základních škol. Takové to vystoupení před rodiči, jehož se všechna dítka straní a mají-li možnost, prchají. Není divu, taková stresová situace! Zřejmě si tím prošel každý člověk v jeho útlém mládí, tudíž všichni ví, o čem je řeč. A jistojistě jste si to i představili. Toto spojení besídek a dětských akcí je poněkud novější, neboť besídka má svůj hlavní, vcelku starší a obyčejnější význam.

Takovou besídku potkáte většinou někde na zahrádce za domem, stojí většinou někde v rohu, aby nepřekážela, není-li tak výrazná, nebo se rozprostírá právě uprostřed pozemku, aby se mohla pyšnit výzdobou, jakožto hlavní prvek zahrady, či parku.

Jedná se obvykle o malou, zdobnou stavbu, nejčastěji z voňavého dřeva různých stromů, kol které bývají vysázené všerůzné a všebarevné květinky, jež včeličky tak rády opilují. A my je při tom můžeme pozorovat. Bývá zastřešená, ovšem nezazděná, tudíž zde může proudit čerstvý vzduch a hodí se tedy do každého počasí. Besídky bývají zpravidla částečně, ale i bohatě opatřené trelážemi a s okolím je neoddělují dřevěné, nezateplené stěny. Oproti altánům je jejich výstavba levnější.

Co tedy s těmi altány? Altán je vlastně zcela uzavřená místnost, bohatě opatřená okny (často kolem dokola), kde dokonce můžeme i zavřít dveře. Bývá z různých materiálů, klidně z moderního betonu. Altány též mívají pevné základy, což se ale vyskytuje i u besídek, i když u nich je betonový základ často nahrazen betonovými patkami. Altán i besídka mohou mít čtvercový půdorys stejně jako pergola, ovšem skvostně vypadají s půdorysem šesti či osmihranu.

Každý, pokud besídku má, si ji zdobí jinak a každá besídka také působí jiným dojmem, či významem. Taková besídka ve svém fundamentálním významu spočívá v odpočinku a rekreaci, klidnému oddechu. Takových míst je ovšem v dnešní uspěchané době třeba. Sláva besídkám a altánům.

Jakub Cízler

Víc o autorovi...