Autorka - Lucie Palmová

Zdroj obrázku: Lucie Palmová: Strom lásky

Máj

04.05.2022 / Jakub Cízler / Zábava

Předmluva: Fejeton byl původně plánován a napsán na 1. 5. 2022 tak, aby tematicky navazoval na daný den. Chtěl bych se tímto omluvit, neboť vznikly jisté potíže a nemohl být tedy vydán včas. Ovšem to nic nemění na jeho účelu a obsahu. Doufám, že se bude líbit. Dlouho jsem přemýšlel, jaké téma bych zvolil pro svůj fejeton, neboť psát takový fejeton na každý den či týden by se mohlo zdát jako starost navíc, jako jakési slovní břemeno, jakási tíha vět. Během toho přemýšlení a váhání se ovšem vždy něco objeví a vstoupí do mojí fejetonistické cesty. Dnes to je první máj. Za ilustraci vděčím mé nadané spolužačce a ilustrátorce Lucii Palmové. Její velmi povedené dílo nese název „Strom lásky“.

 

 

Je devět hodin ráno a krajina se zdá býti probuzena. Ptáci zpívají, stromy a keře se vlní v rytmu mírného jarního vánku a všude jsou cítit rozkvetlé květiny a slyšet smích hrajících si dětí. Je to vskutku krásný den, ač nesvítí sluníčko. Nejsou ovšem cítit jen květiny a rozkvetlé stromy. Tu nejnádhernější atmosféru nám navozuje láska, která je nyní přítomna též. První máj je totižto svátek všech zamilovaných. Nechci se ovšem nyní zaměřit příliš na oslavy máje, co se týče zamilovaných párů, rád bych ale poukázal na dávné tradice, které se pojí se začátkem tohoto měsíce.

 

Než se dostanu k samotnému prvnímu máji a mým filosofickým myšlenkám, je nutno vzpomenout i na den předešlý, toť jest filipojakubská noc, známější pod pojmem „Pálení čarodějnic“. V předvečer prvního máje se dodržuje zvyk spojený s pálením ohňů a ochranou před nečistými silami. Taková čarodějnice se dnes pálí způsobem více humánním – pálí se hranice, na jejímž vrcholu se nachází figurína připomínající čarodějnici. Také se staví májka, za účelem přilákání lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. Tento svátek má pohanský původ, jenž se však vlivem dnešní doby a civilizace proměnil spíše na společenskou událost… Pohanský původ nalézá zejména v keltském svátku Beltain, který je protikladem svátku Samhain – ten byl pro Kelty začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Jeho protipól Beltain se slaví přesně po uplynutí poloviny roku. Byl spojený s vyháněním dobytka na pastvu a zapalováním ohňů, souviset může s keltským bohem Belenem, což je keltský bůh léčení a Slunce.

A zase zpět k prvnímu máji; řekne-li se „první máj“, ozve se v nás s fatální nutností něco z toho dvojího: buď že „je první máj, je lásky čas“ nebo že je Svátek práce. Člověk by nejspíše řekl, že láska a práce se spolu zrovna nerýmují. Ovšem od lásky k práci není daleko; je jen malý skok od nadšeného stvoření až k trpělivému a poněkud prozaickému udržování života. Mohlo by se říci, že práce je zrozena láskou.

Jakub Cízler

Víc o autorovi...