Co kdyby se Česká republika stala monarchií?

13.02.2023 / Jakub Cízler / Historie

Zajímalo vás, co by se stalo, kdyby měla Česká republika krále? Změnilo by se něco? Kdo by se stal králem? V současné době kolem po prezidentských volbách je toto vcelku zajímavé téma. Vše se dozvíte v článku.

Kdyby se Česká republika stala monarchií, patrně by se změnilo spoustu věcí v ústavě, zákonech a vlastně úplně v celé naší politice. Taková změna by rozhodně nebyla ze dne na den a trvalo by dlouhou dobu, než by se celý právní systém a stejně tak občané přizpůsobili na odlišné fungování našeho státu. A největší nezvyk by byl ten, že na hradě sedí opravdový král. Ovšem přesný postup změn nám není znám.

V České republice existuje i politická strana s názvem Koruna Česká, jež prosazuje návrat k monarchii. V roce 2013 ve volbách získala celkem 8932 hlasů, což je pouhých 0,17 procenta. Nicméně v poslední době spousta intelektuálů vyjadřuje k monarchii spíše sympatie. Nejspíše je tomu tak díky Velké Británii a jejich politickému systému (konstituční monarchie). Technickým problémem by proměna republiky v monarchii nebyla. V minulosti k tomu v Evropě došlo již mnohokrát. Například ve Francii a to rovnou několikrát.

Erb Habsburků, Zdroj: https://www.rillich.cz/pohledy/g-ham-100.jpg

Něco málo o historii

Povíme si něco málo o historii naší monarchie, zejména kdo byl posledním králem. Poslední hodina monarchie v českých zemích nastala 14. listopadu 1918 krátce před polednem, kdy Karel Kramář (jeden ze zakladatelů nového státu) pronesl na začátku první schůze revolučního Národního shromáždění tyto věty: „Dynastie habsbursko-lotrinská ztratila všechna práva na trůn český. A my svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát československý jest svobodnou československou republikou.“ A to bylo pro naši zemi klíčové. V tu chvíli ztratili Habsburkové jakákoliv práva na trůn. Poté bylo vše stvrzeno zvolením Tomáše Garrigua Masaryka za prezidenta.

Poslední vládnoucí panovník v českých zemích byl rakouský císař Karel I., jemuž se narodil syn Otto von Habsburg. Ten se stal korunním princem, nicméně králem zvolen již nebyl a roku 2011 zemřel. Kdyby se Češi rozhodli, že chtějí vyměnit prezidenta za krále, stal by se jím Ottův syn Karel.

Otto von Habsburg, Zdroj: https://i.ytimg.com/vi/QVm_19tS4Z8/maxresdefault.jpg

 

Karel Habsbursko-Lotrinský

Syn Otty se jmenuje Karel Habsbursko-Lotrinský a je jediným právoplatným nástupníkem českého trůnu. Ačkoliv dosud nebyl zvolen králem, je aktivním politikem v Rakousku. Dále se stal také kapitánem v rakouské armádě, původní profesí je agronom a lesník, od ledna 2002 do ledna 2003 byl generálním ředitelem Organizace nezastoupených států a národů (UNPO) a v letech 2014 až 2020 byl předsedou organizace na ochranu kulturních statků Blue Shield International a předtím v letech 2008 až 2014 předsedal Sdružení národních výborů ANCBS (Association of National Committees of the Blue Shield).

Karel si uvědomuje možný nástup na trůn, ovšem nepovažuje se za nějakého hrdinu a někoho, kdo by byl lepší než ostatní.

Jsem velmi dalek toho, abych byl perfektní. Kdybych si namlouval, že je můj život perfektní, byla by to zcela nevěrohodná lež.

Karel Habsbursko-Lotrinský
Zdroj: https://1gr.cz/fotky/idnes/20/032/cl5/ZAR81ef37_profimedia_0430928620.jpg

Šance, že by Habsburkové nastoupili opět na trůn je celkem mizivá. Restaurace monarchie tak může pro možné nástupníky trůnu být pouhou myšlenkou, ve kterou doufají, že se splní, když večer ulehají do postele. Ani nemají o obnovení velké snahy, neboť se řídí větou, kterou pronesl jejich předek.

Člověk se nemá snažit prosazovat nerealistické věci.

Otto von Habsburg

Jakub Cízler

Víc o autorovi...