Jak funguje ústavní žaloba?

30.09.2019 / Pavel Halla / Politika

V poslední době se stále častěji setkáváme s termínem ústavní žaloba, ať už ze strany americké senátorky Nancy Pelosi nebo z naší vlastní poslanecké sněmovny. Jak tedy takový impeachement funguje?


Trocha historie

Velká Británie

Impeachement se poprvé objevil ve 14. století ve Velké Británii, kdy byl parlament s králem a jeho vládou často ve při. Ačkoliv parlament nemohl sesadit monarcha z trůnu, sloužil jim impeachement jako nástroj na žalování ministrů, kteří měli ke králi blízko. Trestem byla pokuta, vězení a v některých případech i poprava.

V britském parlamentu slouží Dolní sněmovna jako obžaloba a Sněmovna lordů jako soudce. Ačkoliv nebyl impeachement ve Spojeném království nikdy zrušen, považuje se dnes za zastaralý. Impeachement je totiž časově náročný. Má-li parlament s vládou potíže, je snazší a rychlejší vyhlásit hlasování o nedůvěře.

Spojené státy

Slyšení prvního úspěšného impeachementu / US Senate

Ve Spojených státech je impeachement stanovený ve druhém článku Ústavy Spojených států:

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachement for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.

Prezident, Víceprezident a všichni civilní úředníci Spojených států budou sesazeni z funkce po odsouzení za zradu, korupci, nebo jiné vážné trestné činy. – článek 2, odstavec 4

„Vážné trestné činy“, které ústava Spojených států cituje, nejsou přesně dány, takže podání ústavní žaloby závisí hlavně na tom, co Sněmovna reprezentantů, která proces impeachementu spouští, uzná za zločin nevhodný prezidentského úřadu.

Teď prakticky: Sněmovna reprezentantů spustí proces ústavní žaloby autorizováním posudku panelu House Judiciary Committee, kteří sesbírají potřebné informace, výpovědi a důkazy, a podle nich se rozhodnou, zda-li Kongresu předloží návrh ústavní žaloby. Pokud ho Kongres schválí, začne v Senátu proces. Na odsouzení prezidenta jsou potřeba alespoň dvě třetiny hlasů přítomných senátorů.

Vstupenka na impeachementové slyšení prezidenta Johnsona / US Senate

Ve Spojených státech žaloba úspěšně sesadila dva prezidenty – Andrewa Johnsona a Billa Clintona. Richard Nixon pod tlakem probíhajícího šetření rezignoval z funkce. Demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi 24. září 2019 oznámila, že na prezidenta Trumpa podá ústavní žalobu.

A teď u nás

Aby se žaloba dostala až sem, k Ústavnímu soudu, musí jí napřed schválit obě komory Parlamentu / Ústavní soud ČR

V Čechách byla poprvé ústavní žaloba podána na prezidenta Klause, a to z důvodu velezrady. Senát žalobu odůvodnil nepodepsáním Rozhodnutí Evropské rady, které schválily obě komory parlamentu, vylášením amnestie, nerespektování soudního rozhodnutí a dalšími lapáliemi, kterých se bývalý prezident měl dopustit. Nebudeme ale předbíhat, nejdřív, co o ústavní žalobě říká Ústava:

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Článek 65 odstavec 2 Ústavy

Stejně jako ve Spojených státech je naše ústava celkem neobecná, co vše je vlastně velezrada. Druhý prezident, na kterého byla podána žaloba je Miloš Zeman – u něj jako důvod k obžalobě Senát uvedl opakované hrubé porušování Ústavy. Teď ještě trochu k samotnému podávání žaloby:

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Článek 65 odstavec 3 Ústavy
Žaloba na Václava Klause byla podána na konci jeho druhého volebního období / iDNES

A naše dvě ústavní žaloby? V případě Václava Klause Ústavní soud řízení zastavil, především z toho důvodu, že v době žaloby už Klaus nezastával funkci prezidenta. Ústavní žaloba na prezidenta Zemana skončila už v Poslanecké sněmovně – pro bylo 58 poslanců a proti 62.

Autor Mikulášského deníku, jehož tvář není známá

Pavel Halla

Víc o autorovi...