Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Jwycliffejmk.jpg/250px-Jwycliffejmk.jpg

Jan Viklef: Předchůdce Husa, kterého neupálili

22.05.2023 / Jakub Cízler / Historie

V tomto článku si povíme něco málo o anglickém církevním reformátorovi, filozofovi a teologovi Janu Viklefovi. Jedná se také o prvního člověka, který přeložil Bibli do angličtiny. Z historického hlediska se jedná o důležitou osobnost dějin, která inspirovala samotného Jana Husa.

Jan Viklef se narodil během desetiletí od roku 1320 v anglickém městě Ludgershall. Přesné datum narození není známo. Studoval na Balliol College v Oxfordu a později působil jako profesor na univerzitě. Během svého života se věnoval teologii a kazatelské činnosti.

 

Jan Viklef

Bible v angličtině? Co to je?

Viklef se začal zabývat překladem Bible do angličtiny, protože se domníval, že lidé by měli mít přístup k Božímu slovu bez prostřednictví církve. Jeho překlad, který vytvořil se skupinou svých stoupenců, byl vydán v roce 1382 a stal se prvním plným anglickým překladem Bible. Ta však byla kritizována církví za některé své odlišnosti od latinského původního textu a za to, že umožňovala lidem číst Bibli bez předchozího schválení církve. Viklef byl tudíž obviněn z hereze a byl exkomunikován.

 

Viklefova Bible

Korupce! Církev je prohnilá!

Viklef také vystupoval proti církevní korupci a vyjadřoval kritiku vůči nadměrnému bohatství církve a jejímu vlivu na politiku. Jeho názory měly vliv na rozvoj anglického protestantismu a je považován za jednoho z předchůdců anglikánské církve. Hlásal návrat k apoštolské chudobě, což znamená, že by církev měla přestat hromadit majetky, nebo kladl důraz na osobní prožívání víry.

Zemřel přirozenou smrtí na sklonku roku 1384. Církev ho ani po jeho smrti nenechala být a v roce 1415 bylo na koncilu v Kostnici jeho učení prohlášeno za kacířské, přičemž jeho ostatky byly vykopány a spáleny. Navzdory tomu se jeho myšlenky dál šířily a měnily dějiny.

 

Jakub Cízler

Víc o autorovi...