O dušičkách

02.11.2022 / Jakub Cízler / Zábava

Předmluva: Není třeba příliš složité přemluvy o struktuře fejetonu. Fejeton má svým způsobem „nadlehčovat“ stres kolem období dušiček, nikoliv zesměšňovat zesnulé. Soustřeďuje se spíše na stránku atmosféry a všeobecného ruchu v tomto období. Než začnete se čtením, zapalte svíčku, zavzpomínejte si, neboť všichni, kvůli kterým svíčku zapalujeme na nás koukají shora. Zaslouží si tuto tichou vzpomínku, i když na ně nevědomky vzpomínáme každý den a stále je nosíme v srdci. Zapalte svíčky, buďte s rodinou, vzpomínejte na ty krásné chvíle, kdy ti lidé byli plni života a užívejte si naplno chvil s lidmi, kteří jsou stále mezi námi, neboť nikdo na světě neví, zdali zrovna pro něj nebude zapálena svíčka na příští Dušičky… Obrázek vypůjčen z internetu.

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, též Památka všech věrných zemřelých, nebo Svátek zesnulých, ale i Památka zesnulých či lidově Dušičky. Toť svátek, jenž nalézáme druhého listopadu v době, kdy se váže tma s výpary tlejících listů, zalitých mléčnou mlhou. Ač je zima a mokro, mám toto období vlastně moc rád. Člověk se v mlze jednoduše ztratí a není tak davu na očích, upozornit na sebe může většinou jen hlasem, a tak nikdo nikoho na ulici nesoudí, neboť na sebe lidé takřka nevidí a pokud mají kapku rozumu, ani nehulákají na celou ves, kde v tuhle dobu, jak se lidově říká, chcípnul pes. Jsou tedy tiší úplně stejně, jako krajina okolo nich a i jako celé toto temné období.

Ona ta tma vždy na podzim přijde tak nečekaně rychle, že si to člověk nestihne ani uvědomit, že ho obklopila jako nějaká hustá, černá, neprostupná a tlumená hmota, ve které se zpomalí čas a lidé se celkově uklidní. Už se nevrhají do akcí, jako když je poháněly paprsky letního slunce, jako kdyby měli na zádech solární panely. Jsou klidní, usedlí, koukají na plamínky v krbu a tiše pobafávají dýmku.

Je všeobecně známo, že například na Vánoce jsou plná nákupní centra, v létě jsou to patrně pláže rybníků a moří, koupaliště, ovšem při Dušičkách se největší fronty stojí právě na hřbitovech. Tam potkáte v toto období nejvíce přátel, příbuzných a známých, které jste už dlouho neviděli. A to patří k oslavě Dušiček.

I když, slovo „slaví“ se pro tento svátek snad ani nehodí. Možná je lepší říct, že se tento svátek v našich končinách dodržuje s železnou pravidelností. Nelze pochybovat, že to není zcela veselý den. A jakkoliv není veselý den, je třeba ho brát s nadhledem. Kdyby se volby uspořádaly právě na Svátek zesnulých, účast by byla zřejmě devětadevadesátiprocentní, neboť v tento den k urnám přijde většina Čechů.

„Světy se prolnou na dušičky, tak buďte doma a zapalte svíčky.“

Jakub Cízler

Víc o autorovi...