Obávaná sršeň obecná? V porovnání se sršní mandarínskou se však jedná o mrňouska!

03.02.2023 / Tereza Kepková / Zajímavosti

Máte strach z veškerého bodavého hmyzu, zvláště sršně obecné? Pak si rychle zvykejte, neboť do České republiky se co nevidět dostane i tento zabiják.


Pokud jste někdy ve svém životě zažili bodnutí sršně, víte velmi dobře, že se jedná o prudce bolestivou záležitost. Možná se zde nachází ti šťastlivci, kteří její bodnutí nikdy nezažili, ovšem mezi ty méně šťastné pak patří jedinci, kteří mají na sršeň a bodavý hmyz celkově alergii. Obyčejná sršeň obecná dosahuje délky maximálně 2,5 cm. Tím podstatně větším druhem je pak sršeň mandarínská, která je přemnožená především v Asii. Neradujme se však příliš dlouho. Vědci hlásí jejich možnou invazi i do Česka.

Zdroj: https://www.aktu.news/v-usa-utoci-nebezpecne-asijske-srsne-zaroven-totalne-decimuji-zdejsi-vcelstvo

S kým máme tu čest?

Nejen, že se jedná o největší druh sršně, ale také je tím nejnebezpečnějším. Tento bodavý hmyz z čeledi sršňovitých a rodu Vespa měří minimálně 3 cm, ovšem královna může dosahovat až 5,5 cm. Délka rozpětí křídel se pohybuje okolo 7,6 cm a žihadlo měří až 6 mm. Doposud se vyskytovala v jižní, jihovýchodní a především ve východní Asii, ovšem v roce 2019 byla existence tohoto druhu sršně zaznamenána v Kanadě a v USA. Podobně jako vosy, sršně žijí ve společenstvech v čele s královnou. Avšak narozdíl od sršně obecné, hnízda si staví pod zemí v kořenovém systému stromů. Tento druh sršní je poměrně dravý, hubí například včely, vosy i jiné druhy sršní, schopný je však i kanibalismu, což je považováno za problém například v Japonsku a Číně, kde se díky těmto schopnostem rychle množí a hubí včelí úly. Na jejich bodnutí zde každoročně zemře několik desítek lidí.

Zdroj: https://www.deratizace-global.cz/clanky/srsen-asijska-mandarinska-zlutava/

S jakým nebezpečím se potýkáme?

Kupodivu sršeň mandarínská není nejjedovatějším hmyzem, její jed je sice silnější než jed sršně obecné, avšak stále slabší než včelí. V čem je tedy problém? Včelí bodnutí sice obsahuje vysokou dávku toxinů, který ovšem do těla oběti vpouští v malé dávce. Naopak jedový aparát sršně mandarínské, přestože nedisponuje takovou dávkou toxinů, obsahuje více jedu a navíc může bodnout vícekrát. K čemu tedy dochází při bodnutí od takové sršně mandarínské? Při vpuštění jedu do těla člověka, se kolem vpichu vytváří lokální nekrotická tkáň, která se začne na těchto místech rozpadat. Neděste se však, že po jediném bodnutí začne vaše tkáň kompletně odumírat, jednu nebo dvě bodnutí je zdravý člověk schopen přežít, ovšem při větším počtu bodnutí se jed dostane do krevního oběhu a zapříčiní tak nekrózu orgánů, což může člověka kompletně zahubit. Podle výpovědí některých lidí je bodnutí sršní mandarínskou srovnatelné se zaražením rozžhaveného kusu kovu do vaší kůže.

Zdroj: https://www.domacimed.cz/srsen-mandarinska

Máme se zde v České republice bát?

Naneštěstí sršeň mandarínská nemá s rozšiřováním svého působiště žádný velký problém, jejich schopnost urazit ročně přes sto kilometrů jim v rozšiřování značně napomáhá. Vědci odhadují, že na zamoření kompletně celého Washingtonu by jim stačilo pouhých dvacet let. Není ovšem stoprocentně jisté, zda nás čeká stejný osud jako například v Asii, rozšíření tohoto druhu sršně může být ovlivňováno různými faktory. Pravděpodobnost výskytu tohoto druhu na území Českého státu zde je vzhledem k nálezu sršně mandarínské v sousedním Německu. Je to tedy pouze otázka času, kdy se objeví i u nás.

Tereza Kepková

Víc o autorovi...