Zdroj obrázku: https://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/01_WWI/800x800_Promena.jpg

Pracující stroj nebo hnijící brouk?

14.04.2023 / Štěpánka Knotková / Zábava

Proměna

Franz Kafka

 

Obchodník Řehoř Samsa se jednoho dne probudí jako obří hmyz, on a jeho rodina se snaží se situací nějakým způsobem vypořádat.

Děj knihy se odehrává začátkem 20. století v bytě Samsových. Prvně byla Proměna vydána v roce 1915.

Řehoř Samsa je obchodní cestující, který finančně zabezpečuje celou svojí rodinu. Řehoř se svou proměnou vypořádal v klidu a nepropadal panice, prostě ji přijal jako fakt. Občas se ovšem cítí opuštěně a přál by si, aby za ním přišla do pokoje maminka. Před svou sestrou, která o něj pečuje, se ovšem skrývá – nechce ji vystrašit, má svou sestru moc rád a přeje si, aby mohla jít na konzervatoř. Řehoř se cítí provinile, že kvůli jeho přeměně musí otec zpět do práce a rodina již nebude moct žít v takových poměrech, jako kdysi. Řehoř není schopen ovlivnit svůj osud. Markétka, Řehořovo sestra, má Řehoře a celou rodinu moc ráda. Zpočátku je jediná, kdo se o Řehoře stará – uklízí jeho pokoj, nosí mu misku s jídlem. Později si ale i ona musí najít práci a učit se po nocích. Řehoř se jí zprotiví a cítí k němu nenávist, protože kvůli němu je přece rodina v zoufalé situaci. Dokonce je to ona, kdo přijde s nápadem se Řehoře zbavit. Řehořův otec se Řehoře přímo štítí, házel po Řehořovi jablka, čímž mu ublížil a Řehoř postupně umírá. Otec je přísný a rázný ale matka věří, že se Řehoř vrátí za chvíli zpět do normálního stavu. Původně ani nechtěla stěhovat nábytek z jeho pokoje, aby si Řehoř nemyslel, že jej zavrhli. Postupem času, ale začne celá rodina brát Řehoře jako přítěž a je jim pouze na obtíž. Naprosto se jim odcizil. Jediný, kdo se o něj aspoň trochu stará, je služka. Po Řehořovo smrti již plánují budoucnost a všem se vlastně uleví. Na Řehoře úplně zapomenou, na to, jak je dlouhou dobu živil a co vše byl pro ně ochotný udělat. Řehoř umírá vyčerpán – jak fyzicky, tak psychicky.

Proměna je povídka, epika. Vypravěč – er- forma, vypravěč děj popisuje z pohledu Řehoře. Je napsána spisovným jazykem.

Proměna není pouze povídkou o broukovi, zabývá se otázkou smyslu bytí. V povídce se odráží Kafkův osobní život.

Franz Kafka

Narodil se roku 1883 v Praze. Byl pražským německy píšícím spisovatelem židovského původu. Vystudoval práva a poté pracoval jako úředník v pojišťovnictví. Jeho otec byl obchodník, měli spolu špatný vztah. Otec neměl pochopení pro Kafkovo přecitlivělou povahu. Kafkovi přišly problematické nejprostší věci v běžném životě, prožíval celoživotní vnitřní konflikt. Zabýval se absurditou lidského bytí. V roce 1917 onemocněl tuberkulózou, poslední léta života trávil v zotavovnách. Zemřel roku 1924 v Kierlingu, Rakousko.

Povídka byla krátká a četla se rychle, ovšem donutila mě se na delší dobu zamyslet. Myslím si, že každý v povídce může vidět něco jiného. Já jsem viděla člověka v těžké depresi, který není schopen vylézt ze svého pokoje, skrývá se před ostatními, čeká až se jeho stav zlepší a je plný beznaděje. Proměna byla něco jiného a myslím si, že když si na ní někdy vzpomenu, donutí mě opět přemýšlet.

Štěpánka Knotková

Víc o autorovi...