Před 503 lety vstoupil Hernán Cortés do Tenochtitlánu

25.11.2022 / Jakub Cízler / Historie

 

Uplynulo již 503 let od počátku obléhání rozsáhlého aztéckého města a zároveň městského státu Tenochtitlán. Město bylo speciální tím, že se rozkládalo na několika ostrovech nacházejících se na jezeře Texcoco v dnešním Mexiku. Jezero se nachází v nadmořské výšce 2240 metrů.

Obléhání hlavního města začalo roku 1519 pod vedením vojevůdce Hernána Cortése. Španělé se zde zvládli usadit a tamní vládce Moctezuma 2. se stal pouhým loutkovým vládcem. Během obléhání žilo ve městě řádově asi sto tisíc obyvatel.

Jak se aztékové ubránili, nebo spíše neubránili?

Jak již bylo výše řečeno, město se nacházelo v poměrně vysoké nadmořské výšce a co více, rozléhalo se na jezeře a bylo obklopeno horským hřebenem. Jediný přístup do města byl tedy přes dlouhé hráze z kamene a zeminy. Dle archeologických nálezů se objevila i přerušená místa na hrázích. Dle domněnek se v těchto místech mohly nacházet pohyblivé dřevěné mosty. Město nemělo ani hradby, jelikož jediné přístupové cesty byly právě po hrázích. Město nemělo ani hradby. To představovalo pro Španělsko obrovskou výhodu.

Španělé byli při rebelii, po té, co zabili Moctezumu 2., z města vyhnáni s velkými ztrátami na životech (La Noche Triste). Netrvalo příliš dlouho a Španělé se do města vrátili i s posilou ze své země. Mnoho obyvatel zemřelo během obléhání hlady a na zavlečené choroby, jelikož Španělé znemožnili zásobování města kánoemi. Španělská armáda drancovala, strhávala domy, zasypávala kanály, až dne 13. 9. 1521 město definitivně dobyli pod vedením Hernána Cortése.

Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/pad-tenochtitlanu-a-osvobozeni-milionu-lidi-od-krvaveho-azteckeho-rezimu

Jak to dopadlo?

Po dobytí Cortés dovolil obyvatelům návrat do zničeného města. Krátce na to se začalo s obnovou kanálů, rekonstrukcí ulic a domů a postupovalo se s návratem do normálního života. Po značných opravách, přestavbách a velkých změnách, přičemž zde byly postavené nové chrámy z ruin a pod stálou nadvládou Španělů se město přejmenovalo na Ciudad de México (Mexiko City).

Moctezuma II.
Zdroj: https://www.mexicolore.co.uk/aztecs/moctezuma/moctezuma-ii-symposium-and-exhibition


Článek neslouží jako odborný text. Psáno jednoduchou a zkrácenou formou.

Jakub Cízler

Víc o autorovi...