úvaha

  • Vývoj člověčenstva

      Předmuva: Fejeton je spíše typu úvahy. Pojednává o filozofické otázce našeho života a společenského soužití. Snaží se být i