věda

  • Jevy na obloze pozorovatelné v 2023

    Rok 2022 byl ve směru astronomických jevů vskutku pestrý. Pozorovatelé měli možnost zachytit několik meteorových sprch, v jiných částech světa