Vývoj člověčenstva

11.07.2022 / Jakub Cízler / Zábava

Předmuva: Fejeton je spíše typu úvahy. Pojednává o filozofické otázce našeho života a společenského soužití. Snaží se být i přes vážnost některých idejí humorně zpracován a podán jako zábavné téma, což by měl fejeton splňovat.

Zamyslel jsem se takto při ledabylém sezení na kameni nad zvláštní otázkou existence člověčenstva. Tato filozofická otázka má možná vysvětlení a možná také ne.

Vývoj naší civilizace už jde nějakou dobu kupředu, ale je to správně? Vážně se vyvíjíme správným směrem? Je rozhodně pozitivum, že člověk získává nové technologie, je vynalézavý a nedá mu to spát. Proč to tak příroda zařídila?

Technologie není nauka o hudebním žánru technu, nýbrž je to obor, jenž se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Technika může být potom jakýsi vynález, který by nám měl být prospěšný. Ač prospěšný bývá, napáchá také mnoho škod.

Takové stroje; konkrétně se mezi ně řadí i mobilní telefony, jenž jsou strůjci mnohých nehod, třeba na vozovce, kde jsou nejdrtivější. Můžou mít ale také dopady na čela jedinců, zvláště když je osoba tak urputně zahleděna do svého aparátu, že nezahlédne jediný sloup či strom v širokém okolí. Nebo když ji mobil spadne na hlavu, zatímco si prohlíží sociální sítě. Je takováto síť opravdu sociální v pravém slova smyslu, nebo by měla být nazývána lépe – asociální? Na tuto otázku si najděte odpověď sami.

Už od pradávna člověk něco vynalézá, vylepšuje. Je to ale potřeba? Nevystačil by si člověk tak, jak ho příroda stvořila? Kdyby příroda chtěla, aby měl člověk oblečení, auta, stíhačky, továrny a vynálezy jim podobné, nezařídila by to sama? Nebo si na to musel člověk přijít sám? Proč chudák jelen v lese nemá elektrickou síť a vysokorychlostní Wi-Fi připojení? Tedy on chudákem není, neboť je spokojený právě tak, jak byl stvořen a k životu mu to bohatě stačí. A proč právě člověk, jako jediný živoucí tvor, byl obdařen schopností tvořit? Smutné pouze je, že ta schopnost tvořit se proměnila spíše v možnost ničit… Proč je v nás taková zloba a neuvědomění?

Svět ovládají peníze. Já jen doufám, že si lidstvo uvědomí, že by nemělo příliš ničit a spíše naší planetu zvelebovat. Pokud se tak nestane teď, nejspíše k tomu uvědomění dojde, až budeme muset pojídat kopy bankovek, okořeněných tučnou inflací, posypaných katastrofou planety. To se stane hned potom, jakmile bude poslední strom pokácený, poslední ryba chycená, kráva sťata a pole vyžďářené, zastavěné novým betonovým lesem.

Za nejpřevratnější vynález považuji asi kolo. Celé náboženství lidstva je jedno velké kolo. Člověk nikdy neměl touhu vyrobit stroj s nohama, stejně jako příroda tvora s koly. Kdyby Adama vynalezl člověk, měl by kola místo nohou. Člověk by byl nejspíše technicky dokonalejší, kdyby měl místo nohou kola, ovšem ztratil by možnost pohybovat se po bezcestí. Všechny vynálezy světa jsou ve finále dobré za jistých umělých podmínek, jako pro kola jsou třeba koleje a dálnice, ovšem je-li člověk postaven do původního stavu, jak byl stvořen, objeví opět svoje primitivní nohy a přírodu. A možná i mnoho dalšího…

Jakub Cízler

Víc o autorovi...