Zdroj obrázku: Anička Dvořáková

Zavřít se do knihy

25.09.2022 / Jakub Cízler / Zábava

Předmluva: Za ilustraci vděčím mé ilustrátorce Aničce Dvořákové. Obraz perfektně poukazuje na děj.

Nehezké myšlenky občas postihnou každého z nás, jsou nám velmi nepříjemné a s největší pravděpodobností nám ani nepůjdou dostat z hlavy. A nemusí to býti nutně myšlenky, ale životní situace a mezilidské vztahy, co postihuje naší tichou duši. Někdo by tyto situace řešil možná setkáním s přáteli, zhlédnutím filmu, sportem, jídlem a všemi možnými způsoby. Já preferuji zavřít se do knihy.

Každý z vás nyní jistě pochopil, že zavřít se do knihy bylo pouze obrazně řečeno. Samozřejmě se do té knihy zavřít můžete, třeba ucho či prst tam můžete strčit, poté silně zaklapnout, ale garantuji vám, že ta část vašeho těla vám moc nepoděkuje.

Správně řečeno by to bylo takto: upnout se na prostředí, hlavního protagonistu a děj knihy. Zkušení čtenáři jistě vím, co mám na mysli.

Je to přeci kouzelné. Jak já rád říkám, člověk může žít více životů, pokud čte knihy. Můžete být autor divadelních her, jež se setká s hlavním sládkem v pivovaru, princ na malé planetce, pracovník krematoria a nebo třeba pasáček ovcí, co zbloudile hledá svůj poklad. Přesto ale budete žít svůj vlastní život, kde jste tedy čtenářem.

A netřeba se v té knize zaseknout i po dokončení její četby. Obrátím-li se opět na zkušené čtenáře, určitě ví, jak jim může být po dočtené knize smutno a chybí jim její děj. Někteří si ji přečtou i znovu.

Kniha je jedním z nejlukrativnějších vynálezů člověčenstva. Zaznamenává události, vypravuje o radosti i nám pomáhá se smutkem. Jak jednou řekl pan Čapek: „Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Dodatek – Ve fejetonu byly použity odkazy na následující čtyři knihy: • Václav Havel, Audience • Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ • Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol • Paulo Coelho, Alchymista

Jakub Cízler

Víc o autorovi...